بازدید اعضای انجمن مجموعه داران ایران از سرا موزه رهگشای واقع در شهرستان بادرود

 

بازدید اعضای انجمن مجموعه داران ایران از سرا موزه رهگشای واقع در شهرستان بادرود کاشان در تاریخ 1392/07/19

www.rahgoshaymuseum.ir

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

سرا موزه رهگشای

 

/ 0 نظر / 73 بازدید